Politikken A-Å

Politikken A-Å

Norge er et land med små forskjeller og store muligheter. Mye er bra i Norge, men noe tar landet vårt i feil retning.

Forskjellene mellom folk øker. Regjeringen gir milliarder i skattekutt til de med mest fra før, og foreslår kutt til de svakeste. Barnehageprisene settes opp, mens de rikeste får millionbeløp. Disse pengene kunne vært brukt på flere lærere, flere ansatte i eldreomsorgen, eller til å utvikle ny teknologi og skape framtidas arbeidsplasser.

Arbeiderpartiet vil ta vare på det som gjør Norge unikt - tryggheten, fellesskapene, dugnadsånden, mulighetene til skole, studier og arbeid i hele landet.

Arbeiderpartiet vil aktivt bekjempe økende arbeidsledighet, ikke vente og se. Vi velger velferd framfor skattekutt. Vi vil styrke rettighetene dine på arbeidsplassen, ikke svekke dem, og vi velger fellesskap framfor privatisering.

Politikken A-Å gir deg alt du trenger å vite om Arbeiderpartiets politikk. Enten du er en nysgjerrig velger, skoleelev eller medlem i Arbeiderpartiet vil du finne oppdatert informasjon om hva vi mener, og hva vi har foreslått og gjennomført de siste årene.

I menyen til venstre er all informasjon organisert både på tema og alfabetisk, så du enkelt kan finne fram til akkurat de sakene du er opptatt av.

Statsbudsjett

Kommuneopplegg 2016

Arbeiderpartiets partiprogram 2013 - 2017

Våre resultater 2005-2013