Skole, utdanning og forskning

Vi sier nei

Karakterer i barneskolen

Arbeiderpartiet ønsker ikke å innføre karakterer på barnetrinnet. Vi vil imidlertid styrke vurderingskulturen i hele grunnopplæringa slik at flere elever opplever mestring og fremgang.

Når Utdanningsforbundet advarer kraftig mot karakterer i barneskolen, og når forskning viser at elevene kan miste motivasjonen av det mener vi det ikke er noen grunn til å si ja til karakterer fra 5. klasse, slik Høyre og Frp vil.

Hva mener Utdanningsforbundet?

Utdanningsforbundet mener gode, tydelige tilbakemeldinger fra læreren er det viktigste for elevene på barnetrinnet. Lytt til lærerne, de er fagfolk som kan skole best: De sier et klart og tydelig nei til karakterer på grunnskolens barnetrinn, skriver de på sine hjemmesider.

Hva sier forskningen?

Professor Oddrun Samdal og førsteamanuensis Åge Diseth ved Det psykologiske fakultet i Universitetet i Bergen har over flere år studert elevenes oppfatning av arbeidsmiljøet i skolen.  De presenterte en rapport i 2011 om hva som er viktig for at elevene skal mestre skolehverdagen. Konklusjonen er at karakterer i barneskolen ikke er heldig for elevenes motivasjon.

– Å gi karakterer lengre ned i skolen strider imot forskning. Det gjør ungene oppmerksom på prestasjon istedenfor mestringsglede og det er ingen forskning som tyder på at det er bra, heller tvert om, sier førsteamanuensis Diseth til forskning.no.