Innvandring og integrering

Mangfoldet er en styrke

Integrering

Norge er mulighetenes samfunn. Vårt land er rikt på naturressurser, forvalter store overskudd og ligger i et fredelig hjørne av verden. Men det er menneskene som er Norges fremtid. Norge er aldri bedre enn summen av sine innbyggere. Hver enkelts bidrag har betydning for at vi som samfunn skal lykkes.

Arbeiderpartiet ser på mangfoldet som en styrke, for kreativitet, utveksling av erfaringer og kontakter mot andre land og kulturer. Det er mangfoldet som gjør det mulig for enkeltmennesker å selv velge hvordan de vil leve livene sine.

Unge mennesker som vokser opp i et mer mangfoldig og flerkulturelt Norge, kan møte verden med større erfaring og mestring. Den norske befolkningen har i dag en kunnskaps- og erfaringsbase, ikke minst når det gjelder språk og kultur, som er langt bredere enn tidligere i historien. Vi må se på dette som et fortrinn og en mulighet for Norge.

På vårt landsmøte i 2011 vedtok vi et integreringspolitisk dokument, "Mangfold gir muligheter".