– Det handler om å være et åpent og lyttende parti

Trond Giske møtte flere organisasjoner og fikk nyttige innspill til hvordan Norges kunnskapsutfordringer kan løses.

– Innspillene vi får fra organisasjonene hjelper oss til å utforme en kunnskapspolitikk som er i tråd med synspunktene til personer som jobber ute i sektoren, som for eksempel lærere, sykepleiere og næringslivet, sier handels- og næringsminister Trond Giske.

Arbeiderpartiet har store ambisjoner for kunnskaps-Norge fordi det er menneskers kunnskap og skapertrang som gjør oss i stand til å løse framtidas oppgaver. Derfor er kunnskap en av tre hovedsatsinger for Arbeiderpartiet i tiden fremover.

Bygger kunnskaps-Norge

I den forbindelse har Arbeiderpartiets kunnskapsgruppe, ledet av Trond Giske, invitert en rekke organisasjoner til å komme med innspill knyttet til hvordan framtidens kunnskapspolitikk bør se ut. Fredag ble flere organisasjoner invitert til partikontoret hvor tema for møtet var ”Slik bygger vi framtidas kunnskaps-Norge”.

– Vi har fått inn en rekke gode innspill som vi skal se nærmere på. Det handler om å være et åpent og lyttende parti, sier Giske.

Han understreker at Arbeiderpartiet også er ute i distriktene hvor de ber om innspill fra næringslivet og enkeltpersoner. I tillegg skal Arbeiderpartiet ha møter med fylkeslag knyttet til framtidas kunnskaps-Norge.

Nøkkelen til suksess

– Et sterkt og konkurransedyktig næringsliv må videreutvikles hele tiden. Her er kompetanse nøkkelen til suksess, sier Giske.

Disse organisasjonene deltok på møtet på partikontoret: Utdanningsforbudet, LO, NHO, KS, ANSA, Akademikerne, Unio, Teknologirådet, Norsk Studentorganisasjon (NSO), Forskerforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Universitets- og høgskoleområdet, Foreldreutvalget for barnehagene (FUB), Skolelederforbundet, Norsk Industri og YS.

Førstkommende mandag arrangerer Arbeiderpartiet årets Kunnskapskonferanse på Litteraturhuset.