Derfor vil Arbeiderpartiet velge sjøveien

Logistikk er et av hovedpunktene i rapporten ”Fra land til sjø” som skal bidra til å få 25 prosent av godstrafikken over fra trailere til godsskip.

– Ett godsskip kan frakte den samme mengden gods som 200 langtransportbiler frakter langs landeveien. Dersom man får en del av denne trafikken over til sjø, vil dette frigi kapasitet på veiene samtidig som miljøgevinstene vil bli store, sier Else-May Botten, Arbeiderpartiets stortingsrepresentant fra Næringskomiteen.

I sitt arbeid med rapporten har Botten reist kysten rundt for å snakke med næringslivet, kommuner og aktører for å få innspill til hvordan man kan stimulere til økt bruk av sjø som transportform.

– Jeg har møtt et stort engasjement langs kysten og har fått en hel bunke med innspill som jeg har summert opp. Dette er kystropet der folk har fått si det de ønsker, sier Botten.

Viktig rapport

Fredag 15. juni overrakte hun rapporten til kystminister Lisbeth Berg-Hansen og til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i Vandrehallen på Stortinget.

– Vi skal ikke bare vedta på Stortinget at 25 prosent av godstrafikken skal over fra land til sjø. Vi må også ha aktørene med. Derfor er denne rapporten så viktig ettersom aktørene har fått komme med sine innspill til hvordan dette bør gjøres, sier Berg-Hansen.

Regjeringen får honnør

Rapporten har bred støtte fra blant annet LO, Norges Rederiforbund, Sjømannsforbundet og Maritimt Forum.

– Jeg vil gratulere Botten for initiativet til en slik rapport. Den kan bidra til å løse utfordringer knyttet til blant annet miljø, infrastruktur og logistikk, sier Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Han gir også honnør til regjeringen ved fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen som vil løfte dette inn i Nasjonal Transportplan.

– Den nye rapporten vil være en viktig bidragsyter for å nå målene i Nasjonal Transportplan, sier Berg-Hansen.

Bedrer trafikksikkerheten

Arbeiderpartiets nestleder, Helga Pedersen, forklarer hvorfor rapporten er viktig for partiet:

– Rapporten vil forbedre transporten for næringslivet samtidig som den bedrer trafikksikkerheten på veiene og bidrar til å redusere klimautslippene. Den bør tas med i programarbeidet til Arbeiderpartiet.

Logistikk

Et av nøkkelordene i rapporten er logistikk.

– Vi trenger å få på plass transport mellom oljebasene. Denne transporten bør ha faste, daglige rutetider som skal registreres i et IT-system som alle har tilgang til, sier Botten.

Mer miljøvennlig

I dag er transportsystemet svært tungvindt, lite forutsigbart og kostbart.

– Med det nye systemet som nå foreslås, blir det som å kjøre buss i stedet for taxi. Det blir langt billigere og mer miljøvennlig, sier Botten.

I starten håper hun å få til daglige avganger fra Stavanger til Bergen og Florø, og etter hvert daglige avganger hele veien opp til Hammerfest.