Nedgang i Arbeiderpartiets medlemstall

Arbeiderpartiet hadde i 2008 et medlemstall på 48 589. AUF fikk på sin side en økning på over 1400 nye medlemmer og fikk totalt et medlemstall på 9571 medlemmer. Arbeiderpartiets medlemstall for 2008 viser en tilbakegang på 2573 medlemmer.- Vi tar tilbakegangen svært alvorlig, og må tenke nytt i forhold til hvordan vi beholder og tar i mot medlemmene, sier partisekretær Martin Kolberg.

– For oss er det avgjørende å fange opp det politiske engasjementet som er ute blant folk. Vi skal nå gå grundig inn i dette og fornye vårt arbeid overfor medlemmene og starte en bred medlemskampanje.

- Tallene viser at det er viktig at vi alle arbeider for å rekruttere nye medlemmer og tar godt vare på de som allerede er innmeldt. Sammen må vi arbeide for å gi gode tilbud, for å opprettholde Arbeiderpartiet som en aktiv medlemsorganisasjon, sier Kolberg, og viser til at Arbeiderpartiet har satt i gang en rekke tiltak som forhåpentligvis skal snu nedgang til oppgang. I tillegg til en rekke administrativ tiltak, skal Ap lansere et eget nettsamfunn "Mitt Arbeideparti" og et e-læringsprogram.

- Dette er ikke til erstatning for de tradisjonelle partiaktivitetene, men skal bidra til å gi et godt tilbud til alle hele døgnet og uavhengig av hvor medlemmet bor, sier Kolberg.

– Fjorårets programarbeid gav oss over 8000 innspill blant annet på grunn av aktiv bruk av ny teknologi. Det engasjementet må vi klare å fange på en bedre måte enn i dag. Arbeiderpartiet skal også starte en nytt medlemsblad som skal gis ut 10 ganger i året.

- Vi håper dette skal bidra til bedre kontakt med medlemmene og at folk opplever større verdi av medlemskapet sitt i Arbeiderpartiet.
Nå i valgkampåret skal vi ta godt vare på medlemmene vi har og utvikle tilbud som gjør oss mer attraktive for nye medlemmer, avslutter Kolberg.