Arbeiderpartiet igjen over 50.000

I fjor fikk Arbeiderpartiet nesten 5000 nye innmeldinger, og er igjen over 50.000 medlemmer.

- 2009 var et veldig bra år for Arbeiderpartiet, sier partisekretær Raymond Johansen og viser til fremgangen for partiet ved stortingsvalget, fornyet tillit for regjeringen, og solid medlemsvekst.

Johansen har også store ambisjoner for de to neste årene, med mål om å verve 15 000 nye medlemmer innen landsmøtet i 2011.

- Jeg veldig fornøyd med medlemstallet, men vi skal vokse videre og klare målet sammen, fortsetter partisekretæren, og maner til fortsatt verving i alle deler av landet.

Mangfoldig medlemsmasse

Etter nesten 5000 ny innmeldinger hadde Arbeiderpartiet 50 269 medlemmer ved årsskiftet.

- Vår viktigste ressurs i politikkutformingen er våre medlemmer, og flere medlemmer betyr mer engasjement, flere med viktige verv og nye tanker, legger han til.

Videre understreker partisekretæren behovet for flere hoder med ulik bakgrunn for å forme morgendagens politikk for Norge.

- Vi må også bli mer mangfoldige, med flere medlemmer fra fagbevegelsen, flere elektrikere, flere fra akademia, flere omsorgsarbeidere, flere fra privat næringsliv, flere fiskere og bønder.

- Viktigste politiske verksted

Arbeiderpartiet jobber nå mot nye valgseire i 2011 og 2013. Soria Moria II skal gjennomføres og budsjetter skal utformes.

- Jeg lover at nye og gamle medlemmer skal få mulighet til å påvirke politikken. Både gjennom mittArbeiderparti, rådslag, og debatter rundt i landet, fortsetter Johansen.

Partiet skal også snarlig utvikle nye politiske plattformer og nye partiprogrammer.

- Det er derfor viktig at vi nå virkelig er et lyttende parti, og det viktigste politiske verkstedet, legger han til.

Ungt engasjement

Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF har med sine 9 640 medlemmer et historisk bra medlemstall.

- Det er inspirerende å se den jobben som blir lagt ned i AUF i form av aktiviteter, skolering og engasjement, fortsetter Johansen.

Partisekretæren legger til at ungdomsorganisasjonen i stor grad bidro til valgseieren.

- Jeg vil derfor rette en stor takk til AUF for den innsatsen de la ned i valgkampen, og prise økende engasjementet blant unge, avslutter Johansen.