– 2013 er et retningsvalg

– For dere som har den minste tvil om at vi kan vinne valget i 2013, legg den til side! Vi ligger bedre an på meningsmålingene nå enn før valget i 2009, sier partisekretær Raymond Johansen.

– Vi har et godt utgangspunkt. Valget i 2013 er et retningsvalg, og det greier vi hvis alle i organisasjonen bidrar, sa Johansen da han i dag åpnet Arbeiderpartiets ordførerkonferanse.
 
Han begynte med å takke ordførerne for den uvurderlige innsatsen etter 22. juli.
 
– Vi gikk rett over fra krisehåndtering til valgkamp.  Dere gjorde en fantastisk innsats og var samlingspersoner i egne kommuner.  Det er underkommunisert hvor krevende det var. Likevel klarte vi å gjøre det beste valget på 24 år, sa Johansen.
 
Arbeiderpartiet delte i løpet av valgkampen ut over 1 million roser og banket på nesten 500 000 dører, og fikk 156 ordførere og 107 varaordførere.

Trygg økonomisk styring

Som Arbeiderpartiets viktigste alliansepartnere frem mot 2013 trakk Johansen særlig fram AUF og LO.

– Civita har i en ny rapport funnet ut at LO og Arbeiderpartiet samarbeider. Jeg håper ikke de har betalt så mye for den rapporten, fordi vi har gått hånd i hånd i 125 år. Det er vi stolte av, sa Johansen og la til:

–  Fordi det er da ikke noe å skamme seg over at vanlige arbeidsfolk har fått innflytelse. Se bare på situasjonen i Europa. Der marsjerer de i gatene, i stedet for å være med på å ta beslutningene slik det er i Norge.

– Vi har Europas laveste ledighet. Hele folket i arbeid er like viktig i dag som det var for 125 år siden. Trygg økonomisk styring høres kanskje kjedelig ut, men det er ingen selvfølge, understreket Johansen.

Han trakk fram at ved utgangen av 2011 hadde Norge rekordmange 2,6 millioner i arbeid, og at det er skapt 300 000 nye arbeidsplasser. To av tre i privat sektor.

– Det er dramatisk det som skjer i Europa. Det er en dyp økonomisk krise, som har innvirkning på norsk økonomi og vanlige folk i dette landet­­, sa Johansen.

Høyresidens «valgfrihet»

Partisekretæren brukte også litt av innledningen på å utfordre Høyre.

– Fram mot valget neste år vil Høyre og Frp måtte komme ut av skapet med hvilken politikk de vil føre. Erna Solberg må på et tidspunkt fortelle velgerne om hun vil støtte Frps velferdskutt, sa Johansen.

Han trakk fram at Høyre og Frp vil stå for en kursendring som vil innebære flere privatskoler og svekkelse av den norske fellesskolen, og viste til hvordan Høyres søsterparti styrer i Sverige.

– At barn blir skilt avhengig av størrelsen på foreldrenes lommebok. Høyresida kaller det «valgfrihet». De vil ha «valgfrihet» innenfor eldreomsorgen, fellesskolen og helsetilbud. Vi ønsker å ha gode offentlige helsetilbud hvor det ikke er størrelsen på lommeboka som avgjør hvor god hjelp du får.
 
– Sosialdemokratiet er en frihetsbevegelse. Det er noe annet enn den «valgfriheten» størrelsen på lommeboka gir, sa Johansen.

Stolte, men ikke fornøyde

– I vår tid i regjering har det kommet mer enn 53 000 nye årsverk til i kommunesektoren, sa Johansen, og viste til

  • 22 000 flere årsverk i pleie og omsorg
  • Nesten 12 000 i barnehagene
  • 8 500 flere i grunnskolen
  • 3 000 flere i videregående opplæring.

– Dette gjør vi mens Europa kutter i velferdstilbudet til sine innbyggere.

– Vi er stolte, men ikke fornøyde, fordi det er mange uløste oppgaver foran oss. Nå går vi inn i en spennende programprosess som skal trekke opp retningen for fire nye år. Retningen er staka ut, men sakene er ikke banka enda.
 
 – Hvem skal løse disse utfordringene? Er vi fornøyde? Skal vi lene oss tilbake? Aldri i verden! Vi skal løse utfordringene i eldreomsorgen og resten av samfunnet slik vi løste barnehagebehovene. I felleskap. Med fellesskap, understreket Johansen.