Roser

Arendalsuka

Arbeiderpartiet på Arendalsuka 2016.

Tomas Norvoll, Gisle Solvoll, Adelheid Buschmann Kristiansen, Grete Bang, Per Gunnar Dahl, Karianne Tung, Sverre Myrli, Rita Lekang, Kjell Idar Juvik, Per Christian Brennvik Jacobsen og Bjørnar Skjæran

Sjømat må raskt fra kyst til marked

Arbeiderpartiet reiser nå landet rundt for å samle innspill til neste Nasjonale transportplan. Nordland er tredje fylket som Arbeiderpartiets medlemmer i transport- og kommunikasjonskomiteen besøker.