Helga Pedersen på kommunalkonferansen

– Vi skal skape framtidas velferdstjenester

– En sterk kommuneøkonomi og nok gode ansatte er spesielt viktig for framtidas velferdstjenester, sa Helga Pedersen da hun snakket til Arbeiderpartiets ordførere.

Landsstyremøte

Arbeiderpartiet mot 2015 og 2017

Landsstyret har enstemmig vedtatt det som skal være hovedlinjene for vårt arbeid framover mot 2015 og 2017.