Ber etatene slippe fri offentlige data

Fornyingsminister Rigmor Aasrud ber offentlige virksomheter prioritere arbeidet med å tilgjengeliggjøre offentlige data. Torsdag møtte hun lederne for de største offentlige dataeierne i Norge for å diskutere utfordringer og få fortgang i arbeidet med å slippe fri dataene.

– Tilgang til offentlige data bidrar til åpenhet, innovasjon og verdiskaping. EU har beregnet markedsverdien av offentlige data i Europa til over 200 milliarder kroner. Derfor er det viktig at vi frigjør disse dataene, sa statsråden til virksomhetslederne.

Regjeringen har som mål at offentlige datasett skal være åpne og tilgjengelige på nett. Hensikten er at næringsliv og sivilsamfunn skal kunne utvikle nye applikasjoner og tjenester basert på offentlig informasjon. Statlige etater ble i fjor pålagt å gjøre egnede data tilgjengelig på nett, men mange etater henger etter.

– Offentlige etater har nå de verktøyene de trenger for å gjøre data tilgjengelig for viderebruk. Et ”datahotell” for lagring av data, lisens for tilgjengeliggjøring og en veileder som gir oppskriften for hvordan det skal gjøres. Jeg forventer derfor fortgang i dette arbeidet, sier Aasrud.

Torsdag offentliggjorde Direktoratet for forvaltning og IKT sin veileder for offentlige data, Del og skap verdier. Veilederen er en hjelp for ansatte i offentlige virksomheter som arbeider med å gjøre data tilgjengelig for viderebruk.

For å gjøre det lettere for potensielle viderebrukere å finne datasett har FAD opprettet nettstedet data.norge.no som er en katalog over alle datasett i Norge, en slags ”gule sider” for utviklere og andre som leter etter data. FAD har også utviklet en lisens som gjør det enkelt å presisere hvilke vilkår som gjelder for viderebruk.

Deltakere under møtet torsdag var:

 • Erik Fossum, adm.dir. i Brønnøysundregistrene
 • Sigrun Vågeng, adm. dir. i KS
 • Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet
 • Bjørn Henrichsen, adm. dir. i Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
 • Hans Henrik Scheel, adm. dir. i SSB
 • Hans Christian Holte, direktør i Difi
 • Nina Aulie, IKT-direktør i Arbeids- og velferdsetaten
 • Odd Ingebretsen, IKT-direktør i Mattilsynet
 • Roger Jøsevold, assisterende nasjonalbibliotekar
 • Arne Thorstensen, seksjonsleder i Skatteetaten
 • Olaf Østensen, fagdirektør i Statens Kartverk
 • Sigurd Olav Olsen, fagdirektør i Statens Vegvesen