– Enda flere barn skal få gå på kino og i teater

Bevilgningene til kultur har økt med 80 prosent siden 2005, hvilket blant annet betyr at kino og teater skal kunne besøkes av enda flere barn og unge, forteller Anniken Huitfeldt.

– Gjennom å øke satsingen til Den kulturelle skolesekken vil enda flere få muligheten til å delta på kulturopplevelser. Det har særlig stor betydning for barn fra familier med dårlig råd fordi vi vet at de i liten grad deltar på kulturtilbud, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Den kulturelle skolesekken er at samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Et av tiltakene i Den kulturelle skolesekken er opplevelseskortet, hvilket fungerer som et klippekort hvor barn og unge i vanskeligstilte familier får delta gratis på kulturarrangementer.

– Dette betyr at enda flere av landets fattigste barn skal få gå på kino og i teater, sier Huitfeldt.

– Dagens fattigdom i Norge handler ikke om man har råd til smør på brødskiva. Den handler om at man ikke kan delta på kulturtilbud, sier Huitfeldt.

Derfor synes hun at tiltak som opplevelseskortet er viktig.

– Det er ikke alle barn som har noe å fortelle fra helga, sier kulturministeren.

80 prosent økning

På kulturdepartementets årlige sommerpressekonferanse torsdag denne uka la Huitfeldt fram at bevilgningene til kultur har økt med 80 prosent siden den rød-grønne regjeringen tok over i 2005, hvilket innebærer en økning på 3,8 milliarder kroner.

– I 2012 er bevilgningene til kultur på hele ni milliarder kroner. Dette utgjør 0.92 prosent av statsbudsjettet, sier Huitfeldt.

Livssynsåpne seremonier

Huitfeldt presenterte også de kulturelle satsingsområdene innenfor Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. I tillegg til Den kulturelle skolesekken snakket Huitfeldt også om livssynsåpne seremonier og seremonirom.

– Vi har mange i Norge som ikke tilhører noe tros- og livsynssamfunn. Derfor er det viktig at alle har tilgang til lokaler som kan gi en verdig ramme rundt gravferd og andre seremonier, sier Huitfeldt.

– Vi har satt i gang et prøveprosjekt i Akershus, Rogaland og Troms der man kan få rådføring om alternativene man har når det gjelder seremonier. På bakgrunn av erfaringene i de tre fylkene vil vi vurdere hvordan arbeidet skal organiseres i årene framover, sier Huitfeldt.

Handlingsplan

På pressekonferansen trakk kulturministeren også fram at det i løpet av 2012 vil bli framlagt en handlingsplan for kultur og næring, samt at kulturdepartementet arbeider med en arkivmelding som vil bli lagt fram til høsten.

– Dette er den første egne stortingsmeldingen om arkivfeltet. Her skal vi gi en helhetlig beskrivelse av feltet, sier Huitfeldt.

Mediestøtte

Hun går dessuten inn for en mer medieuavhengig produksjonsstøtte.

– Forslaget innebærer at støtteordningen ikke lenger er bundet til avispapiret.

Det betyr at andre enn papiravisene vil kunne motta støtte, og at støttemottakerne kan får uttelling for digital mediebruk, sier Huitfeldt.

Dette forslaget har vært ute på høring. En foreløpig gjennomgang av høringssvarene tyder på at forslaget om plattformnøytralitet har bred støtte. Formålet er å fjerne hindringene for elektronisk publisering og utvikling i avisbransjen.

Huitfeldt forklarte også hvordan tippenøkkelen fungerer og hvordan fordelingen blir. Les mer om tippenøkkelen her.