Kraftledningen mellom Sima og Samnanger

En ny gjennomgang av sjøkabelalternativet skal ta utgangspunkt i de forsyningsmessige sider ved sjøkabel på kort og lang sikt. I tillegg skal både de tekniske og samfunnsøkonomiske sider ved sjøkabel gjennomgås.

En viktig del av arbeidet vil være å vurdere virkningene av sjøkabel i kraftforsyningssystemet regionalt og for sentralnettet for øvrig.

Olje- og energidepartementet er i gang med å finne ekstern ekspertise som skal utføre arbeidet. Hvordan arbeidet skal organiseres vil være klart om kort tid.

Jens Stoltenberg sier til Nrk at det finnes gode argumenter for og mot alternativet med sjøkabler, og at regjeringen vil være åpne på hvordan de veier dem opp mot hverandre.

- Politikerne må vurdere de ulike alternativene i forhold til hvor mye usikkerhet vi vil ha i kraftlevering til Vestlandet, samt hvor store kostnader det blir på strømregningen. I tillegg vil en sjøkabel gi mer master i to kommuner, mens to kommuner får mindre. Hvordan du vurderer dette opp mot hverandre blir et politisk, ikke teknisk spørsmål, sier han til Nrk.

For å sikre en god involvering og forankring i gjennomgangen er det også viktig at berørte kommuner og andre aktører involveres i prosessen fram til dette arbeidet skal være klart innen 1. februar neste år.