Fagbevegelsens falske venner

Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talskvinne Anette Trettebergstuen reagerer på at Jan Tore Sanner i Klassekampen og på Høyres hjemmeside sier at Høyre er ”et naturlig valg for de fagorganiserte”.

– Sanner jubler over at 15,7 prosent av LOs medlemmer sier de vil stemme Høyre. Men han må huske på at et overveldende flertall på 84,3 prosent av LOs medlemmer ikke vil stemme Høyre, med god grunn.

– De vet at skattekuttpartiet Høyres eneste skatteskjerpelse går til de fagorganiserte, ved at Høyre i sitt alternative budsjett foreslår å halvere fagforeningsfradraget, sier Trettebergstuen.

Trettebergstuen tror også LOs medlemmer husker godt at den forrige regjering som Høyre satt i, vedtok omfattende endringer av arbeidsmiljøloven:

– De ville undergrave normalarbeidsdagen, og åpnet for avtaler om 13 timers arbeidsdag og 60 timers arbeidsuke – uten overtid. Videre ville de åpne for større bruk av midlertidige ansettelser. Og de ville svekke stillingsvernet og de tillitsvalgtes innflytelse.

Det første Stoltenberg-regjeringen gjorde da den tok over i 2005 var å reversere disse forslagene.

– LOs medlemmer har også fått med seg at Høyre har gått imot de mest effektive grepene mot sosial dumping som den rødgrønne regjeringen har lansert, sier Trettebergstuen, og fortsetter:

– Den utstrakte hånden som Sanner sier Høyre strekker ut til fagbevegelsen, slår i virkeligheten arbeidstakerne i ansiktet med undergraving av viktige arbeidstakerrettigheter, svakere innsats mot sosial dumping og skatteskjerpelser for fagorganiserte.

– De fagorganiserte vet godt hvilke partier som faktisk står på deres side og hvem som forsøker å framstå fagbevegelsens venn. Det er en grunn til at det er 65,8 prosent av LOs medlemmer som sier de vil stemme Arbeiderpartiet, sier Trettebergstuen.