Blogg: Hva nå, Nord-Norge?

– Det jubles i Harstad etter at Statoil har besluttet å legge det nyopprettede driftsområde nord til byen. Harstad blir Nord-Norges oljehovedstad, 36 år etter at Statoil opprettet kontor i byen, skriver Per Rune Henriksen på sin blogg.

På bloggen skriver Henriksen:

For å få mest mulig effekt må vi også løse utfordringene som ligger foran oss. Styrer vi petroleumsvirksomheten på rett måte? De mange nye arbeidsplassene krever ungdom med utdanning og kompetanse, hvordan kan lokale, regionale og nasjonale myndigheter bidra til det? Er næringslivet klar til å bli leverandører av varer og tjenester til et krevende marked? Er lokale myndigheter klar til å legge til rette for nyetableringer og vekst som følge av oljevirksomheten?

Hva mener du?Gi ditt svar på Per-Rune.mittap.no