Anette Trettebergstuen, Magne Rommetveit, Lise Cristoffersen og Dag Terje Andersen

– Skuffende av regjeringen

– Det er skuffende at regjeringspartiene ikke vil sette inn tiltak mot sosial dumping og useriøse forhold i veitransporten. Innsats for seriøse arbeidsforhold er også en innsats for bedre trafikksikkerhet og likeverdige konkurransevilkår i transportnæringa, sier stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen.

Jens Stoltenberg

Det haster å handle

Polisen smelter, havnivået øker, og vi har mer ekstremvær. Mat- og vannmangel, tørke og flom kan bringe mennesker ut på flukt og føre til krig og konflikter, skriver Jens Stoltenberg.