Marianne Marthinsen

Økte forskjeller med Høyre og Frp i regjering

Statistisk sentralbyrås nye rapport viser at inntektsforskjellene i Norge øker, og at det blir flere fattige.

Jonas Gahr Støre og Marianne Marthinsen

– Et budsjett som ikke forbereder Norge på framtida

Budsjettet feller en hard dom over Høyre/Frp-regjeringen etter fire år. Arbeiderpartiet vil prioritere arbeid til alle, trygghet og viktige velferdsoppgaver.