Dag Terje Andersen, Anette Trettebergstuen, Fredric Holen Bjørdal og Lise Christoffersen

Fikk råd om NAV

– NAV representerer mye som er veldig bra i vårt velferdssamfunn, men kan bli enda flinkere til å få folk i jobb. Det mener Lise Christoffersen, som stod i spissen for et viktig møte på Stortinget den 1. juni.

næringsstrategi2

Næringsstrategi for Svalbard

– Arbeiderpartiet ser på Nordområdene som vårt viktigste strategiske satsingsområde, sa Jonas Gahr Støre da han og næringspolitisk talsperson Else-May Botten la fram partiets Svalbard-strategi under Arbeiderpartiets nordområdeseminar i Tromsø.