Dag Terje Andersen i Trondheim

Vil styrke det seriøse arbeidslivet

Arbeiderpartiet forslår en kraftfull handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Mani Hussaini

Gratulerer, Mani!

Mani Hussaini ble på AUFs landsmøte 19. oktober valgt til ny leder av AUF.